Privacy

Informatie in verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

Waarom heb ik gegevens nodig?

Als behandelende therapeute is het voor een goede behandeling noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

Om welke gegevens gaat het?

Jouw dossier bevat aantekeningen op basis van de door jou gegeven informatie over jouw gezondheid en gegevens over de uitgevoerde Bowen behandelingen.

Op de factuur die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij de zorgverzekeraar.
• naam, adres en woonplaats
• geboortedatum
• de datum van de behandeling
• naam van de behandeling met de bijbehorend code,
• de kosten van het consult en betalingswijze

Voor mijn financiële administratie en jaarrekening ontvangt mijn accountantskantoor /boekhouder een map met bank afschriften en facturen maar geen persoonlijke gegevens met betrekking tot de behandeling of jouw gezondheid. Ook deze heeft een geheimhoudingsplicht zoals wordt vastgelegd in de Verwerkersovereenkomst.

Als ik vanwege een andere reden gebruik zou willen maken van jouw gegevens, (b.v. in verband met overleg met een andere therapeut/arts), dan zal ik eerst altijd toestemming vragen.

Om jouw privacy maximaal te waarborgen heb ik als enige toegang tot de gegevens. Op de computer is een wachtwoord en schriftelijke informatie is opgeborgen in een gesloten kast.
Ik heb ook een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.
Je hebt het recht om deze gegevens in te zien en ook om deze door mij te laten vernietigen.